Projekty

Název projektu:Databáze letokruhových chronologií jako nástroj pro evidenci a predikci reakce hlavních lesních dřevin na klimatickou změnu
Číslo:SS03010134
Rok:2021 - 2024
Poskytovatel:TA ČR
Koordinátor: Ing. Monika Vejpustková, Ph.D.
Řešitel: Ing. Monika Vejpustková, Ph.D., Ing. Tomáš Čihák, Ph.D., Mgr. Kateřina Neudertová Hellebrandová, Ph.D., doc. RNDr. Václav Treml, Ph.D.
Spoluřešitel cizí:Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, MENDELU, VÚKOZ

Popis projektu

Cílem projektu je sestavit geodatabázi letokruhových chronologií z území České republiky včetně metadat charakterizujících stanoviště. Následně vytvořit analytické vrstvy a mapové výstupy popisující vliv současných klimatických podmínek na růst hlavních druhů dřevin (smrk ztepilý, borovice lesní, dub letní a zimní, buk lesní, jedle bělokorá – dřeviny s dostatkem letokruhových dat).  Na základě modelovaných letokruhových chronologií vytvořit analytické vrstvy a mapy popisující vliv klimatu na růst hlavních lesních dřevin (smrk ztepilý, borovice lesní, dub letní a zimní, buk lesní, jedle bělokorá) v budoucnosti (období 2020-2050) a metodiku možností implementace těchto výstupů do koncepčních dokumentů.