Projekty

Název projektu:Diferenciace stanovišť a hospodaření v porostech borovice, dubu a buku pro zmírnění nepříznivých dopadů environmentální změny
Číslo:SOD O-1/2019
Rok:2019 - 2021
Poskytovatel:GS LČR
Koordinátor: Ing. Ondřej Špulák, Ph.D.
Řešitel: Ing. Ondřej Špulák, Ph.D. , Ing. Monika Vejpustková, Ph.D., Ing. Jakub Černý, Ph.D., Ing. Tomáš Čihák, Ph.D., Ing. David Dušek, Ph.D., Ing. Jan Leugner, Ph.D., Mgr. Kateřina Neudertová Hellebrandová, Ph.D., doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc., Ing. Zdeněk Vícha

Popis projektu

Cílem projektu je, na základě zhodnocení růstu a zdravotního stavu stávajících porostů, diferenciace stanovišť a hospodaření v porostech borovice, dubu zimního a buku tak, aby byly minimalizovány nepříznivé dopady probíhajících a očekávaných environmentálních změn.