Projekty

Název projektu:Diferencované pěstební postupy pro chřadnoucí smrkové porosty 4. a 5. lesního vegetačního stupně
Číslo:QJ1620415
Rok:2016 - 2018
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Ing. David Dušek, Ph.D.
Řešitel: Ing. David Dušek, Ph.D., Ing. David Janásek, Ing. Tomáš Čihák, Ing. Věra Fadrhonsová, Ing. Dušan Kacálek, Ph.D., Ing. Jiří Novák, Ph.D., doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc., doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., Ing. Monika Vejpustková, Ph.D., Ing. Zdeněk Vícha
Spoluřešitel cizí:Lesy města Olomouce, a. s.

Popis projektu

Cílem projektu je na základě experimentálních výsledků stanovit optimální strategii výchovy a obnovy mladých smrkových porostů 4. a 5. LVS v oblastech postižených chronickým chřadnutím a odumíráním smrkových porostů. Pozornost bude věnována stavu prostředí (půdy, klima), zdravotnímu stavu porostů, vlivu výchovných zásahů na stav porostů a potenciálu přirozené a umělé obnovy. Opatření budou směřovat k možnostem zachování určitého procenta smrku v cílové skladbě porostů, jako nositele ekonomické produkce. Zároveň budou hledána východiska pro podporu a další vnášení jiných ekonomicky perspektivních i ekologicky žádoucích (např. s melioračními účinky) dřevin k zachování plnění produkčních i mimoprodukčních funkcí lesa v podmínkách klimatických výkyvů.