Projekty

Název projektu:Ekonomika a pěstování březových porostů jako alternativa obnovy chřadnoucích smrkových porostů v České republice
Číslo:GS-LCR_090
Rok:2018 - 2020
Poskytovatel:GS LČR
Koordinátor: Ing. Jiří Souček, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jiří Souček, Ph.D., Ing. Jan Leugner, Ph.D.
Řešitel cizí:Česká zemědělská univerzita v Praze
Spoluřešitel cizí:Mendelova univerzita v Brně

Popis projektu

Požadovaná náplň řešení: (1) Analýza lesních porostů s břízou na základě poskytnutých dat LHP a LHE. (2) Vyhodnotit ekonomický potenciál březových porostů nebo porostů s příměsí břízy. Porovnání ekonomických modelů standardních hospodářských dřevin (SM, BO, DB, BK) s nově vytvořenými ekonomickými modely březových porostů. (3) Zhodnotit možnosti umělé obnovy břízy a její východiska využití jako přípravné dřeviny včetně vyhodnocení dostupnosti sadebního materiálu a osiva břízy. (4) Rozpracovat způsob obnovy kalamitních ploch na porosty s převahou břízy (jako přípravné i cílové dřeviny – přirozená i umělá obnova). · Navrhnout diferenciaci CDS s převahou břízy dle PLO a LVS s důrazem na region severovýchodní a střední Moravy. (5) Rozpracovat výchovné programy pro přípravné porosty břízy a porosty břízy jako cílové dřeviny. (6) Zhodnocení historických zkušeností s pěstováním březových porostů v oblastech s jejich větším hospodářským využitím.