Projekty

Název projektu:Expertní a poradenská činnost u VLS ČR, s. p. – Divize Horní Planá
Číslo:SOD O-31/2008
Rok:2008 - 2011
Poskytovatel:VLS, s. p.
Koordinátor: doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc.
Řešitel: doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc., Ing. Jiří Novák, Ph.D.

Popis projektu

Na základě uzavřené smlouvy o dílo probíhá od roku 2008 expertní a poradenská činnost pro VLS ČR, s.p., přičemž pracovníci Výzkumné stanice Opočno garantují část zaměřenou na problematiku pěstování lesa. Těžištěm tohoto dílčího projektu jsou tři výzkumné a demonstrační plochy založené ve výcvikovém prostoru Boletice. Výzkum je zaměřen na témata spojená se zalesňováním velkoplošných kalamitních holin (použití různých typů sadebního materiálu, mykorrhizního preparátu, plastových chráničů, přímých výsevů a sukcese přípravných dřevin). Součástí projektu je i analýza výchozích půdních poměrů jednak na kalamitních holinách v porovnání se stávajícími porosty a jednak pod současnými porosty náhradních dřevin. Na výzkumných plochách bude po zalesnění také periodicky sledována akumulace biomasy a koloběhu hlavních živin.