Projekty

Název projektu:Expertní a poradenská činnost v oboru obnovy a výchovy lesních porostů s využitím demonstračních objektů a ověřovacích ploch
Číslo:01/6630/2007-2011
Rok:2007 - 2008
Poskytovatel:MZe
Koordinátor: Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jiří Novák, Ph.D., Ing. David Dušek, Ph.D., Ing. Dušan Kacálek, Ph.D., Ing. Jiří Souček, Ph.D., Ing. Ondřej Špulák, Ph.D., Doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc.

Popis projektu

Náplní projektu je poskytování odborných informací držitelům (vlastníkům a nájemcům) lesa k aktuálním problémům v oboru obnovy a výchovy lesa s využitím průběžně doplňované databáze informací a poznatků z domácích a zahraničních zdrojů, dále pak podpora zachování sítě ověřovacích ploch a demonstračních objektů pro obnovu a výchovu lesa (celkem 156 objektů) včetně zajištění sběru, zpracování a archivace dendrometrických dat ze sítě pokusných ploch a objektů v ČR.