Projekty

Název projektu:Expertní činnost v oboru pěstování lesa
Číslo:15-05-8283
Rok:2015 - 2017
Poskytovatel:MZe
Koordinátor: doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc.
Řešitel: doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc., Ing. Jiří Novák, Ph.D.

Popis projektu