Projekty

Název projektu:Funkční potenciál vybraných listnatých dřevin a jejich vnášení do jehličnatých porostů v Jizerských horách
Číslo:QH92087
Rok:2009 - 2011
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Ing. Dušan Kacálek, Ph.D.
Řešitel: Ing. Dušan Kacálek, Ph.D.
Řešitel cizí:ČZU v Praze

Popis projektu

Cílem řešení projektu je vyhodnotit prosperitu vybraných pokusných kultur lesních dřevin v Jizerských horách a posoudit možnosti cílené podpory žádoucích druhů. Vypracovat projektovou dokumentaci sítě prosadeb a podsadeb v Jizerských horách za použití odrostků nové generace.