Projekty

Název projektu:Geoprostorové modelování potenciálního ohrožení lesních porostů
Číslo:QH81334
Rok:2008 - 2011
Poskytovatel:VÝZKUMNÝ ZÁMĚR MZe
Koordinátor: Štěpán Křístek
Řešitel: Štěpán Křístek
Řešitel cizí:ÚHÚL

Popis projektu