Projekty

Název projektu:Hnojiva pro lesní hospodářství
Číslo:TH02030785
Rok:2017 - 2020
Poskytovatel:TA ČR
Koordinátor: Ing. Radek Novotný, Ph.D.
Řešitel: Ing. Radek Novotný, Ph.D., Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D., Ing. Václav Nárovec, CSc., doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., Ing. Věra Fadrhonsová, Ing. Martin Dubský, Ph.D., Ing. Jiří Valenta
Spoluřešitel cizí:VÚKOZ, v. v. i. Průhonice; Lovochemie, a. s. Lovosice

Popis projektu

Cílem projektu je vyrobit a otestovat hnojiva použitelná v lesním hospodářství – optimalizovat jejich skladbu, vlastnosti a účinky způsobem, který umožní jejich použití v lesnictví. Jak v porostech na chudých, acidifikovaných a degradovaných půdách, tak v lesním školkařství především při pěstování prostokořenného sadebního materiálu na minerální půdě.

Doplňující informace o projektu (včetně přehledu sdílených literárních pramenů).