Projekty

Název projektu:Hnojiva se zeolity pro lesní hospodářství
Číslo:TH04030217
Rok:2019 - 2022
Poskytovatel:TA ČR
Koordinátor: Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D., Ing. Věra Fadrhonsová, Ing. Václav Nárovec, CSc., Ing. Radek Novotný, Ph.D., David Šimek, Ing. Martin Dubský, Ph.D., Ing. J. Reich, Ing. Jiří Valenta, Ing. D. Tupec, Ing. M. Kociánek
Řešitel cizí:VÚKOZ Průhonice
Spoluřešitel cizí:Lovochemie a. s. Lovosice

Popis projektu

Účelem projektu je vytvoření metodiky pro udržitelnou péči o půdy a výživu lesních dřevin (včetně sadebního materiálu v lesních školkách) s pomocí nových typů hnojiv na bázi zeolitů z produkce chemického podniku Lovochemie a. s. Lovosice (ten je součástí koncernu Agrofert a. s.). Cílem projektu je vyrobit a otestovat hnojiva použitelná v lesním hospodářství – optimalizovat jejich skladbu, vlastnosti a účinky způsobem, který umožní jejich použití v lesnictví. Budoucí aplikace nových typů hnojiv se předpokládají jak v lesních porostech na chudých, acidifikovaných a degradovaných půdách, tak v lesním školkařství především při pěstování prostokořenného sadebního materiálu na minerální půdě. Neopomenutelnou součástí řešení projektu je zvažování i environmentálních, ekologických a hygienických aspektů aplikací průmyslových hnojiv na lesních stanovištích (Útvar ekologie lesa VÚLHM, v. v. i. Strnady), posouzení možností využití hnojiv v programech ozeleňování krajiny (VÚKOZ, v. v. i. Průhonice) aj.