Projekty

Název projektu:Hodnocení geneticky podmíněných charakteristik lesních dřevin v rámci předpokládaných změn prostředí na příkladu introdukovaných dřevin rodu Pinus
Číslo:COST LD13009
Rok:2014 - 2016
Poskytovatel:MŠMT
Koordinátor: Ing. Josef Frýdl, CSc.
Řešitel: Ing. Josef Frýdl, CSc., Ing. František Beran, Ing. Jiří Čáp, Ing. et Ing. Petr Novotný, Ph.D.

Popis projektu

Cílem navrhovaného projektu bylo získání vědeckých poznatků o geneticky podmíněné proměnlivosti dílčích populací borovice pokroucené (Pinus contorta), jejichž potomstva byla vysazena na třech dlouhodobých výzkumných plochách série IUFRO 1983 založených pracovištěm navrhovatele v předchozím období na vybraných lokalitách České republiky. Získáním nových informací o geneticky podmíněné proměnlivosti s ohledem na reakce a projevy ověřovaných variant na možné změny podmínek prostředí z hlediska lesního hospodářství ČR řešení projektu přispělo k naplnění zaměření a cílů mezinárodního projektu COST Action FP1106.