Projekty

Název projektu:Identifikace přeživších jedinců lesních dřevin na kalamitních plochách, jejich záchrana a výzkum jejich rezistence
Číslo:QK22020062
Rok:2022 - 2024
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Ing. Pavlína Máchová, Ph.D.
Řešitel: Ing. Pavlína Máchová, Ph.D., Ing. Helena Cvrčková, Ph.D., Ing. Martin Fulín, Ph.D., Ing. Miloš Knížek, Ph.D., RNDr. Adam Véle. Ph.D. et Ph.D., RNDr. Mgr. Petr Soudek, Ph.D., Doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D.
Spoluřešitel cizí:Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Česká zemědělská univerzita v Praze (Fakulta životního prostředí)

Popis projektu

U lesních porostů se v příštích letech předpokládá dramatický nárůst škod způsobených podkorním hmyzem a následně houbovými patogeny. V určitých lesních porostech (např. borovice, jedle, buk) zasažených kalamitním poškozením jsou registrováni přežívající vitální jedinci. V rámci projektu budou vyhledáni přežívající jedinci a navrženy postupy jejich zachování a efektivního množení a budou provedeny molekulární analýzy pro zjištění genetických charakteristik. U vybraných a komparativních jedinců budou provedeny biochemické analýzy (např. ABA, terpeny, polyfenoly, karotenoidy) za účelem zjištění mechanismu odolnosti k biotickým a abiotickým činitelům. Jako ukazatele stresu budou sledovány i další biochemické a fyziologické vlastnosti stromů a zároveň sledovány ekologické podmínky stanovišť.