Projekty

Název projektu:Inventarizace sadebního materiálu lesních dřevin v lesních školkách
Číslo:SOD O-22/2015
Rok:2015 - 2016
Poskytovatel:MZe
Koordinátor: doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc.
Řešitel: doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc., Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D., Ing. Jan Leugner, Ph.D.

Popis projektu

Úkol zadaný Ministerstvem zemědělství resortnímu školkařskému výzkumu na výzkumné stanici v Opočně. Výstupem úkolu je česká technická norma ČSN 48 2118.