Projekty

Název projektu:Izolované populace rostlin a jejich vztahy se zdrojovými populacemi v evropských souvislostech: příklady ohrožených a chráněných druhů, Gentiana verna (hořec jarní) a Jurinea cyanoides (sinokvět chrpo
Číslo:SP/2d4/112/08
Rok:2008 - 2010
Poskytovatel:MŽP
Koordinátor: doc. Dr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
Řešitel: doc. Dr. Zuzana Münzbergová, Ph.D., doc. RNDr. Jitka Vilímová, CSc.

Popis projektu

Projekt má za cíl navrhnout management populací a záchranných programů druhů Gentiana verna a Jurinea cyanoides na základě výzkumu jejich biologie, ekologie a rozšíření včetně návrhu dlouhodobého, udržitelného hospodaření a péče v chráněných územích a v navazujících ekosystémech.