Projekty

Název projektu:Kombinovaný vliv klimatu, atmosférické depozice, půdních vlastností a úrovně výživy na růst a zdravotní stav lesů v České republice
Číslo:LUC23110
Rok:2023 - 2026
Poskytovatel:MŠMT
Koordinátor: Ing. Monika Vejpustková, Ph.D.
Řešitel: Ing. Tomáš Čihák, Ph.D., Ing. Věra Fadrhonsová, Mgr. Petr Fišer, Mgr. Kateřina Neudertová Hellebrandová, Ph.D., Ing. Radek Novotný, Ph.D., Ing. Monika Vejpustková, Ph.D., doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Spoluřešitel cizí:Univerzita Karlova

Popis projektu

Cílem projektu je využít dostupná environmentální data pro Českou republiku k modelování kombinovaného vlivu klimatických faktorů, atmosférické depozice, půdních vlastností a úrovně výživy na růst, zdravotní stav a efektivitu využití vody u hlavních druhů lesních dřevin za účelem identifikace těch druhů dřevin a stanovišť, které jsou nejvíce ohroženy globálními změnami.