Projekty

Název projektu:Komplexní řešení obnovy a pěstování lesa v oblastech s rychlým velkoplošným hynutím lesa
Číslo:QK1920328
Rok:2019 - 2021
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Ing. Jan Leugner, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jan Leugner, Ph.D., RNDr. Václav Buriánek, Ing. Helena Cvrčková, Ph.D., Ing. David Dušek, Ph.D., doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc., Ing. Pavel Kotrla, Ph.D., Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D., Ing. Jiří Souček, Ph.D., Ing. Ondřej Špulák, Ph.D., Ing. Antonín Martiník, Ph.D., Prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
Spoluřešitel cizí:MENDELU Brno, ČZU FLD Praha

Popis projektu

Cílem projektu je výzkumně ověřit a optimalizovat nové pojetí pěstování lesa v oblastech s rychlým velkoplošným hynutím lesa s efektivním využitím alternativní druhové skladby dřevin při obnově tak, aby byly předloženy exaktní poklady pro úpravu legislativy a lesa a současně byla dlouhodobě zajištěna bezpečnost a úspěšnost plnění produkční a mimoprodukčních funkcí lesa včetně reflektování možných klimatických změn. Navrhované postupy by měly v prvé řadě zajistit obnovu stabilních porostů a také umožnit rozložení období obnovy kalamitních ploch do delšího časového horizontu, aby výsledkem byly také věkově diferencované porosty.

Výstup projektu certifikovaná metodika (11. 11. 2021):

Metodické postupy ověřování genetické diverzity a klonové identity u břízy bělokoré (Betula pendula Roth) s využitím mikrosatelitových markerů

Informace vložil: Ing. Helena Cvrčková, Ph.D.

Datum poslední aktualizace: 11. 11. 2021 (10:20 h)