Projekty

Název projektu:Komplexní vyhodnocení plnění produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa u porostů přípravných dřevin
Číslo:QK22020008
Rok:2022 - 2024
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Ing. Jakub Černý, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jakub Černý, Ph.D., Ing. Jan Leugner, Ph.D., Ing. Jiří Souček, Ph.D., Ing. et Ing. Pavel Bednář, Ph.D., Ing. Ondřej Špulák, Ph.D., doc. Ing. Roman Dudík, Ph.D., doc. Ing. Antonín Martiník, Ph.D.
Spoluřešitel cizí:Česká zemědělská univerzita v Praze, Mendelova univerzita v Brně

Popis projektu

Cílem projektu je vyhodnocení dat z dlouhodobých experimentů s porosty přípravných dřevin (PPD), vliv pěstebního managementu na jejich produkční (hodnotový) potenciál a plnění ekosystémových služeb včetně hodnocení ekonomické efektivnosti využití PPD k energetickým účelům. Součástí řešení bude vyhodnocení kvantitativní a kvalitativní produkce různých druhů přípravných dřevin (především BR, OS, OL), jejich vlivu na půdní prostředí a úpravu mikroklimatických podmínek pro vnášení dřevin s „klimaxovou strategií růstu“.