Projekty

Název projektu:Kontrola kvality leteckého vápnění lesů 2019–2020
Číslo:O–15/2019
Rok:2019 - 2020
Poskytovatel:MZe
Koordinátor: Ing. Tomáš Čihák, Ph.D.
Řešitel: Ing. Tomáš Čihák, Ph.D., Ing. Věra Fadrhonsová, Ing. Radek Novotný, Ph.D., Tomáš Charvát, DiS.

Popis projektu

Kontrola kvality provedení letecké aplikace vápnitého dolomitu na lesní porosty. Kontroluje se kvalita aplikovaného dolomitu z hlediska chemického složení a fyzikálních vlastností (zrnitost, vlhkost). Dále se provádí kontrola dodržení předepsané dávky hnojiva a to zda nedochází k úletům vápence mimo vápněné lokality. Rovněž se provádí odběry půdy bezprostředně po vápnění pro vyhodnocení okamžitého účinku vápnění na lesní půdy.