Projekty

Název projektu:Kvantifikace zásob uhlíku v lesních půdách ČR a možnost jejího ovlivnění lesnickým managementem
Číslo:SS06010148
Rok:2023 - 2026
Poskytovatel:TA ČR
Koordinátor: doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.
Řešitel: doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., Ing. Věra Fadrhonsová, Ing. Dušan Kacálek, Ph.D., Mgr. Kateřina Neudertová Hellebrandová. Ph.D., Ing. Jiří Novák, Ph.D., Ing. Renáta Smolíková, Ing. Ondřej Špulák, Ph.D., Ing. Monika Vejpustková, Ph.D., prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, doc. Ing. Emil Cienciala, Ph.D.
Spoluřešitel cizí:Česká zemědělská univerzita, IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.

Popis projektu

Cílem projektu je na základě analýz komplexních dat z průzkumů lesních půd a modelování: i) zpracovat aktuální inventarizaci uhlíku v lesních půdách s rozlišením na nadložní organický horizont (FH), svrchní minerální půdu (0-30 cm) a hlubší minerální vrstvy (30-80/100 cm); ii) aktualizovat mapy zásoby uhlíku v lesních půdách ČR; iii) definovat vliv různých postupů lesnického hospodaření na půdní zásoby uhlíku a připravit praktická doporučení pro podporu tohoto mitigačního opatření. Aktivity v rámci projektu jsou rozděleny do pěti pracovních balíčků: WP1: Doplnění dat Agregované databáze chemismu lesních půd; WP2: Kvantifikace alokace uhlíku v podzemní biomase (kořenech) lesních dřevin pomocí alometrických funkcí; WP3: Doplňkové odběry a analýzy půd pro srovnávací analýzu; WP4: Analýza postupů managementu ve vztahu k sekvestraci uhlíku; WP5: Tvorba a testování modelů, zpracování mapových výstupů.