Projekty

Název projektu:Lesnické a zemědělské aspekty řízení vodní komponenty v krajině
Číslo:Q/112A174
Rok:2011 - 2014
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Ing. Vladimír Černohous, Ph.D.
Řešitel: Ing. Vladimír Černohous, Ph.D., Zbyněk Kulhavý
Spoluřešitel cizí:VÚMOP

Popis projektu