Projekty

Název projektu:Lesnické hospodaření v oblastech postižených dlouhodobým suchem
Číslo:QK1820091
Rok:2018 - 2021
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.
Řešitel: doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., Ing. Miloš Knížek, Ph.D., Ing. Bc. Jan Lubojacký, Ph.D., Ing. Marie Zahradníková, doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., Ing. Jiří Novák, Ph.D., Ing. František Beran, Ing. Jiří Čáp, Ing. Bc. Jaroslav Dostál, Ing. et Ing. Petr Novotný, Ph.D., Ing. František Lorenc, Ph.D., Ing. Dušan Kacálek, Ph.D., Ing. David Dušek, Ph.D., Ing. Jan Leugner, Ph.D., Doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc., Ing. Jakub Černý, Ing. Tomáš Čihák, Ph.D., Mgr. Kateřina Neudertová Hellebrandová, Ph.D., Ing. Monika Vejpustková, Ph.D., Josef Suchomel
Spoluřešitel cizí:Mendelova Univerzita Brno

Popis projektu

Cílem projektu je vypracovat postupy obnovy a výchovy porostů ohrožených suchem včetně využití tolerantních populací, vyhodnotit dopady sucha v kontextu přemnožení biotických škodlivých činitelů, optimalizovat obranná opatření proti podkornímu hmyzu a hlodavcům a vyhodnotit relevantní dlouhodobé provenienční plochy. Vyhodnoceny budou souvislosti mezi déle trvajícími suchými epizodami a negativními dopady na produkci a vitalitu lesních porostů.

Výstup projektu: Mapy rozpadu smrkových porostů v oblasti severní Moravy a Slezska; soubor map 2019