Projekty

Název projektu:Metody hodnocení sucha v lesních porostech
Číslo:QJ1630441
Rok:2016 - 2018
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Mgr. Kateřina Neudertová Hellebrandová, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Kateřina Neudertová Hellebrandová, Ph.D., Doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., RNDr. Martin Hais, Ph.D., Ing. Radek Novotný, Ph.D., Ing. Zdeněk Vícha

Popis projektu

Cílem projektu je definovat efektivní metody hodnocení půdního sucha v lesních porostech využitelné pro státní správu jak pro zjišťování rizik, tak pro posuzování oprávněnosti vyplácení dotací na kalamitu suchem v lesních porostech.