Projekty

Název projektu:Model zachování a rozvoje biodiverzity stanovišť a populací tetřevovitých v oblasti Králického Sněžníku
Číslo:TH04030524
Rok:2019 - 2022
Poskytovatel:TA ČR
Koordinátor: Ing. František Havránek, CSc.
Řešitel: Ing. František Havránek, CSc., Ing. Jan Cukor, Ph.D., Ing. Vladimír Diviš
Spoluřešitel cizí:Úsovsko, a. s.

Popis projektu

Cílem projektu je formulování metodiky reintrodukce tetřívka obecného v lokalitách jeho dřívějšího přirozeného výskytu. V rámci projektu bude označeno celkem 40 jedinců tetřívka obecného, u nichž bude sledována mortalita a rozptyl domovských okrsků od místa vypuštění v závislosti na ročním období a způsobu vypouštění. Realizačními výstupy budou metodiky vypouštění tetřívků a úprav prostředí a užitný vzor krmiva pro tetřívky před vypouštěním do volnosti.