Projekty

Název projektu:Modelování vlivu zvěře a mysliveckého managementu na prostředí s použitím nových nebo nadstandardních metodik na příkladu modelových oblastí
Číslo:GS LČR 16/2016
Rok:2017 - 2019
Poskytovatel:GS LČR
Koordinátor: Ing. František Havránek, CSc.
Řešitel: Ing. František Havránek, CSc., Ing. Jan Cukor, Ph.D.

Popis projektu

Cílem řešení je eliminovat nebo snížit střety zájmů chovu zvěře a pěstování lesa. Řešení projektu je postavené na ověření současných, modifikovaných a nových metod sběru dat o stavu prostředí a populací zvěře. Originalita řešení spočívá v paralelním využití metod dálkového průzkumu země (fragmentace krajiny), inventarizaci škod zvěří a nových metod stanovení počtů zvěře (distance sampling, capture-mark-recapture, pobytové znaky) využívaných v kombinaci s nově konstruovanými algoritmy, které umožní kontinuální modelování situací.