Projekty

Název projektu:Monitoring chloru v lesním ekosystému – jeho koloběh a účinky
Číslo:CZ 0135
Rok:2009 - 2011
Poskytovatel:MEZINÁRODNÍ
Koordinátor: doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.
Řešitel: doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., M. Matucha
Spoluřešitel cizí:UEB AV ČR

Popis projektu

Cílem projektu je získat data, která by pomohla objasnit procesy probíhající během rozkladu organické hmoty v lesních ekosystémech za účasti chlóru. Pro získání těchto informací probíhá monitoring chlóru v lesních ekosystémech a zároveň budou probíhají laboratorní pokusy, které by měly ověřit a rozšířit údaje z dostupné literatury. Více informací o průběhu a výsledcích projektu je uvedeno na http://www.biomed.cas.cz/ueb/izotopy/EHPNorsko/.