Projekty

Název projektu:Monitoring lesních ekosystémů ve vazbě na potravní řetězec
Číslo:02-6680
Rok:2019 - 2020
Poskytovatel:MZe
Koordinátor: Mgr. Kateřina Neudertová Hellebrandová, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Kateřina Neudertová Hellebrandová, Ph.D.

Popis projektu

Cílem činnosti je provést sběry plodnic jedlých druhů hub se zvláštním zřetelem k hojně navštěvovaným rekreačním oblastem a lokalitám a  v usušených vzorcích provést analýzy kadmia, mědi a rtuti, PAU, OCP a PCB a vyhodnotit jejich obsahy.