Projekty

Název projektu:Nalezení a ověření provozně využitelné metody pro hodnocení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu
Číslo:48/2014-03/8815
Rok:2015 - 2016
Poskytovatel:GS LČR
Koordinátor: Ing. Jan Leugner, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jan Leugner, Ph.D., Ing. Vladimír Černohous, Ph.D., RNDr. Jarmila Martincová, Eva Ráčková, Ing. Evelína Erbanová, Ph.D.
Spoluřešitel cizí:Lesy České republiky, s. p.

Popis projektu

Cílem projektu je ověření provozní využitelnosti metody nebo metod, které umožní rychlé stanovení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu. Experimentální ověřování metod hodnocení fyziologického stavu u sadebního materiálu modelových dřevin (SM, BO) v řízených podmínkách. Zjišťování faktorů ovlivňujících měřené hodnoty (denní a sezónní dynamika, manipulace se vzorky apod.). Stanovení mezních hodnot životaschopnosti vybraných typů sadebního materiálu modelových dřevin. Na základě získaných poznatků z provedených experimentů i z literatury bude vypracován metodický postup pro hodnocení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu (certifikovaná metodika).