Projekty

Název projektu:Nalezení provozní metody na ověřování životaschopnosti sazenic při a po výsadbě – aktuální fyziologický stav pro listnaté dřeviny (buk, a dub)
Číslo:O-17/2017
Rok:2017 - 2020
Poskytovatel:GS LČR
Koordinátor: Ing. Jan Leugner, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jan Leugner, Ph.D., Ing. Jan Bartoš, Ph.D., Ing. Evelína Erbanová, Ph.D., RNDr. Jarmila Martincová

Popis projektu

V první fázi bude výsledkem technické řešení jednotlivých metod měření aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu. Po provedení rozsáhlého souboru měření různých typů sadebního materiálu v různých fázích fyziologické aktivity rostlin bude možné vypracovat postup pro kvalifikované hodnocení výsledků několika metod zjišťování fyziologických parametrů, a tím provést vyhodnocení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu listnatých dřevin (DB, BK).