Projekty

Název projektu:Národní koordinační centrum pro zajišťování národního a mezinárodního monitoringu zdravotního stavu lesů v rámci ICP FORESTS
Číslo:FutMon
Rok:2009 - 2011
Poskytovatel:MEZINÁRODNÍ
Koordinátor: doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.
Řešitel: doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.

Popis projektu

V letech 2009 – 2011 byl monitoring zdravotního stavu lesů spolufinancován v rámci evropského programu LIFE+, projektu FutMon (Further Development and Implementation of an EU-level Forest Monitoring System). Cílem projektu FutMon bylo pokračovat v monitoringu zdravotního stavu lesů v systematické síti ploch a harmonizovat metody sledování s programy národních inventarizací lesů v jednotlivých evropských zemích. Na plochách intenzivního monitoringu bylo cílem zkvalitnit již probíhající měření a zároveň doplnit některé sledované parametry, aby bylo hodnocení skutečně kompletní a vyhovovalo některým používaným modelům. Podrobnosti o projektu FutMon jsou v sekci O ústavu – Seznam útvarů – Ekologie lesa.