Projekty

Název projektu:Obnova kalamitních ploch s využitím přípravných dřevin ve snížených počtech
Číslo:SOD O-14/2021
Rok:2021 - 2022
Poskytovatel:GS LČR
Koordinátor: Ing. Jan Leugner, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jan Leugner, Ph.D., prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc., Ing. Jan Bartoš, Ph.D., Ing. Jiří Souček, Ph.D.

Popis projektu

Jednou z možností zefektivnění postupů obnovy kalamitních holin, je umělá obnova pomocí přípravných dřevin ve „snížených počtech“ sadebního materiálu. Součástí projektu bude testování různých postupů obnovy, zejména výsadby přípravných dřevin v různých „hektarových“ počtech. Ověřovány také budou různé postupy prostorového rozmístění jednotlivých dřevin. V závěru budou navrženy provozní metodické postupy pro uplatnění výsadby přípravných dřevin v různých počtech při obnově kalamitních holin.