Projekty

Název projektu:Optimalizace předosevní přípravy dormantních semen buku
Číslo:QI102A256
Rok:2010 - 2014
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Ing. Lena Bezděčková
Řešitel: Ing. Lena Bezděčková, Vondráčková
Spoluřešitel cizí:UEB AV ČR

Popis projektu