Projekty

Název projektu:Optimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostech
Číslo:QJ1530298
Rok:2015 - 2018
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc.
Řešitel: doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc., doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc., Ing. Jiří Novák, Ph.D., Ing. Dušan Kacálek, Ph.D., Ing. Jan Leugner, Ph.D., Ing. David Dušek, Ph.D., Ing. Ondřej Špulák, Ph.D., Ing. Jiří Souček, Ph.D., Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D.
Spoluřešitel cizí:Česká zemědělská univerzita v Praze, Mendelova univerzita v Brně

Popis projektu

Na základě nových poznatků o funkcích a účincích jednotlivých druhů melioračních a zpevňujících dřevin (MZD) nově vymezit jejich postavení a roli v lesních porostech, zpracovat metodické pokyny pro uživatele a vypracovat kompletní podklad pro legislativní změnu Vyhlášky č. 83/1996 Sb. a Vyhlášky 139/2004 Sb. související se státní podporou podílu MZD.