Projekty

Název projektu:Optimalizace způsobu hospodaření v příměstských lesích statutárního města Ostravy
Číslo:05-8825
Rok:2021 - 2029
Poskytovatel:Statutární město Ostrava
Koordinátor: Ing. David Dušek, Ph.D.
Řešitel: Ing. David Dušek, Ph.D., Ing. Jiří Novák, Ph.D., Ing. Ondřej Špulák, Ph.D.

Popis projektu

Statutární město Ostrava ve spolupráci se společností Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. vybralo lesní pozemek parc. č. 821/1 v k. ú. Stará Plesná o výměře 16,56 ha, jako lokalitu pro zřízení výzkumně-demonstrační plochy, kde budou studovány a demonstrovány možnosti změn způsobu hospodaření.

Cílem budoucího hospodaření bude vytvoření stabilních druhově pestrých porostů, které by dobře odolávaly probíhajícím klimatickým změnám, biotickým činitelům a současně demonstrovat způsob lesnického hospodaření vedoucí k vyváženému plnění všech funkcí lesa.