Projekty

Název projektu:Ověření geneticky podmíněných charakteristik výsadeb vegetativních potomstev rezistentních variant smrku ztepilého vegetativního původu na vybraných lokalitách Krušných hor
Číslo:GS LČR 9/2008
Rok:2009 - 2011
Poskytovatel:GS LČR
Koordinátor: Ing. Josef Frýdl, CSc.
Řešitel: Ing. Josef Frýdl, CSc., Ing. Jiří Čáp, Ing. et Ing. Petr Novotný, Ph.D., Ing. Ondřej Ivanek, CSc, Ing. Jan Kaňák

Popis projektu

Cílem projektu bylo posoudit úspěšnost a kvalitu výsadeb vegetativních potomstev rezistentních variant smrku ztepilého na vybraných lokalitách Krušných hor. Předmětem výzkumu bylo ověření geneticky podmíněných kvantitativních a kvalitativních charakteristik vegetativních výsadeb ve srovnání s charakteristikami vybraných okolních výsadeb generativního původu.