Projekty

Název projektu:Ověření početnosti zvěře v oblasti postižené Africkým morem prasat a přilehlého okolí ve spolupráci se zemědělskými subjekty a Krajskou veterinární správou
Číslo:G0-23/2019
Rok:2019 - 2020
Poskytovatel:MZe
Koordinátor: Ing. František Havránek, CSc.
Řešitel: Ing. František Havránek, CSc., Ing. Jan Cukor, Ph.D.

Popis projektu

Pro další řešení případného vzplanutí nákazy AMP, bylo nutné získat data o stavu populací zvěře v oblasti ohniska AMP na Zlínsku. Kromě toho výsledky získané zadanými pracemi posloužily i pro obecné poznání chování metapopulace divokých prasat pod silným loveckým tlakem.