Projekty

Název projektu:Ověření účinnosti hydroabsorbentu při obnově lesa na kalamitních holinách
Číslo:SOD O-41/2021
Rok:2021 - 2022
Poskytovatel:GS LČR
Koordinátor: Ing. Jan Leugner, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jan Leugner, Ph.D., Ing. Jan Bartoš, Ph.D., Ing. Jana Hacurová

Popis projektu

Cílem projektu je ověření účinnosti vytvoření hydrologicky a živinově příznivějších podmínek pro zdárné odrůstání sadebního materiálu po výsadbě použitím pomocných látek organického původu zadržujících větší množství vody, zabezpečujících její postupné uvolňování a zvyšujících podíl organické hmoty v půdě. Praktické výstupy a metodická doporučení budou využity v lesnickém provozu při obnovách lesa na rozsáhlých kalamitních holinách.