Projekty

Název projektu:Ověření vlivu relativního nasycení lesních půd vodou na ujímavosti ve vztahu k termínu výsadby při umělé obnově holin
Číslo:05/8838
Rok:2023 - 2025
Poskytovatel:GS LČR
Koordinátor: Ing. Jan Leugner, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jan Leugner, Ph.D., Ing. Jan Bartoš, Ph.D., Ing. Ondřej Špulák, Ph.D., Mgr. Nikola Švorc Štěpánová

Popis projektu

Cílem projektu je ověření použitelnosti a případné stanovení mezních hodnot z veřejně dostupných dat v aplikaci projektu Intersucho a případně také HAMR v časových řadách pro hodnocení ujímavosti sadebního materiálu různých modelových lesních dřevin na konkrétních lokalitách. Bude také vyhodnocen vliv způsobu pěstování a kvalitativních parametrů sadebního materiálu na úspěšnost umělé obnovy, včetně stanovení míry rizika pro jednotlivá období výsadeb dle druhu dřevin a způsobu pěstování.