Projekty

Název projektu:Pěstební opatření na podporu odolnosti lesních porostů vůči vlivům zvýšených depozic dusíku
Číslo:QJ1520291
Rok:2015 - 2018
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Ing. Vladimír Černohous, Ph.D.
Řešitel: Ing. Vladimír Černohous, Ph.D., Ing. Jan Leugner, Ph.D., Ing. František Šach, CSc., Ing. Dušan Kacálek, Ph.D., Ing. Jiří Souček, Ph.D., Ing. Evelína Erbanová, Ph.D., Eva Ráčková, Jitka Richterová, Jarmila Coufalová
Spoluřešitel cizí:Jan Kolowrat Krakowský, Rychnov nad Kněžnou, Kristina Colloredo Mansfeldová, Opočno

Popis projektu

Projekt měl za cíl na základě řešení dílčích výzkumných hypotéz formulovat a doplnit cílená lesopěstební hospodářská opatření k omezení dopadů vysoké zátěže sloučenin dusíku na lesní ekosystém a tím na konkrétní plnění jeho produkční a mimoprodukčních funkcí především ochrany vod a půdy. Současně výsledky využít v praxi dvou soukromých vlastníků lesních majetků a to Jana Kolowrata Krakowského a Kristiny Colloredo Mansfeldové.