Projekty

Název projektu:Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích
Číslo:EHP-CZ02-OV-1-015-2014
Rok:2015 - 2016
Poskytovatel:MEZINÁRODNÍ
Koordinátor: Ing. Jan Leugner, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jan Leugner, Ph.D., Ing. David Dušek, Ph.D., doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc., Ing. Dušan Kacálek, Ph.D., Tomáš Petr, Eva Ráčková, Ing. Jiří Souček, Ph.D., Mgr. Jitka Součková, Ing. Ondřej Špulák, Ph.D., Ing. Jitka Vrátná, MBA., Ing. Jiří Novák, Ph.D., Ing. Karel Matějka
Spoluřešitel cizí:Ing. Karel Matějka - IDS

Popis projektu