Projekty

Název projektu:Postupy pro podporu jedle bělokoré v lesním hospodářství ČR
Číslo:QK1910292
Rok:2019 - 2023
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jiří Novák, Ph.D., Ing. Dušan Kacálek, Ph.D., Ing. David Dušek, Ph.D., Ing. Ondřej Špulák, Ph.D., Ing. Jakub Černý, Ing. Pavel Kotrla, Ph.D., Ing. Lena Bezděčková, Ing. František Beran, Ing. Jiří Čáp, Ing. Martin Fulín, Ph.D., Ing. Monika Vejpustková, Ph.D., Ing. Tomáš Čihák, Ph.D., Ing. Radek Novotný, Ph.D., Ing. Věra Fadrhonsová, Ing. Miloš Knížek, Ph.D., Ing. Jan Liška, Ing. Marie Zahradníková, Ing. František Lorenc, Ph.D.
Spoluřešitel cizí:Česká zemědělská univerzita v Praze, Správa lesů města Tábora s.r.o.

Popis projektu

Cílem projektu je optimalizovat roli jedle bělokoré (JD), základní domácí, nicméně přehlížené dřeviny v lesním hospodářství ČR, z hlediska produkce a stability porostů v kontextu klimatické změny. Výzkum bude orientován na provenienční proměnlivost produkce, vitality a zdravotního stavu (odolnosti) na dlouhodobých experimentálních plochách. Zhodnoceny budou rizikové faktory – abiotické poškození, trvalá udržitelnost výživy a meliorační funkce, a také biotičtí škůdci (hmyz, houby) a navrženy možnosti a způsoby ochrany a obrany proti nim. Budou hledány možnosti pro zvýšení vzcházivosti semen JD a pro optimalizaci pěstebních postupů obnovy a výchovy porostů JD a jejich směsí. Pozornost bude věnována i kvalitě dřeva JD. Výsledky budou předány formou publikací a také formou aplikovaných výstupů.