Projekty

Název projektu:Potenciál geograficky nepůvodních druhů dřevin v lesním hospodářství ČR
Číslo:QK22020045
Rok:2022 - 2024
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Ing. David Dušek, Ph.D.
Řešitel: Ing. David Dušek, Ph.D., Ing. Helena Cvrčková, Ph.D., Ing. Martin Fulín, Ph.D., Ing. Dušan Kacálek, Ph.D., Ing. Pavlína Máchová, Ph.D., Bc. Ing. et Ing. Petr Novotný, Ph.D., Ing. Jiří Souček, Ph.D., Ing. Ondřej Špulák, Ph.D.
Spoluřešitel cizí:MENDELU v Brně, ČZU v Praze, VŠÚO Holovousy

Popis projektu

Cílem projektu je získání poznatků o problematice využití geograficky nepůvodních druhů dřevin (GND) v lesním hospodářství ČR. Budou shromážděny relevantní poznatky z domácí i zahraniční odborné literatury. Pozornost bude zaměřena na otázky biologie a stanovištních nároků GND, jejich produkce, pěstování, vlivu na stanoviště, fytopatologických rizicích, rizika invazivnosti. Budou vyhodnoceny (aktualizovány) výsledky dlouhodobých pěstebních experimentů a dlouhodobých provenienčních ploch GND. Dále budou provedena genetická šetření pro ověření původu a bude vypracována databáze genetického screeningu. Výstupy projektu budou zaměřeny na výklad klasifikace GND (Hkonc) využitelný při rozhodování orgánů státní správy a na metodické postupy pro pěstování GND ve směsích našich domácích dřevin.