Projekty

Název projektu:Prevence vzniku kůrovcových kalamit v lesích v období měnících se klimatických podmínek
Číslo:QK23020126
Rok:2023 - 2025
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Ing. Bc. Jan Lubojacký, Ph.D.
Řešitel: Ing. Bc. Jan Lubojacký, Ph.D., Ing. Miloš Knížek, Ph.D., RNDr. Adam Véle, Ph.D. et Ph.D.

Popis projektu

Kromě faktorů ryze přírodního charakteru nezávislých na vůli člověka mají často rozhodující vliv na vznik, dynamiku a rozměry hmyzích přemnožení manažerská rozhodnutí vlastníků lesů a včasná reakce statní správy. Hlavním cílem projektu je vytvořit postupy pro efektivní zvládání kalamitních situací v lesích. Dalšími cíli jsou analýza současné kůrovcové kalamity a opatření zavedených k jejímu zvládnutí, predikce dalšího vývoje této kůrovcové kalamity, posouzení vlivu nahodilých těžeb na vznik přemnožení kůrovců a příprava postupů operativního prognózování rozsahů kůrovcových těžeb.