Projekty

Název projektu:Realizace inovativních postupů obnovy lesa na kalamitních holinách s ohledem na podporu biodiverzity a zvyšování funkčnosti lesních ekosystémů
Číslo:3211100015
Rok:2022 - 2024
Poskytovatel:Norské fondy, Státní fond životního prostředí České republiky
Koordinátor: Ing. Monika Vejpustková, Ph.D.
Řešitel: Ing. Monika Vejpustková, Ph.D., Ing. Tomáš Čihák, Ph.D., Ing. Věra Fadrhonsová, Ing. et Ing. Adam Véle, Ph.D., Ing. František Lorenc, Ph.D., Ing. Jan Leugner, Ph.D., Ing. Ondřej Špulák, Ph.D., RNDr. Václav Buriánek, Ing. Štěpán Lukeš
Spoluřešitel cizí:Lesní družstvo obcí Přibyslav

Popis projektu

Cílem projektu je realizovat inovativní postupy obnovy lesa na kalamitních holinách vedoucí k vyšší druhové, věkové a prostorové diverzitě vznikajících porostů, která je zárukou vyšší stability a funkčnosti lesních ekosystémů. Vznikne tak příklad dobré praxe pro vlastníky lesů postižené kůrovcovou kalamitou. Dílčím cílem je také aktivní propagace postupů obnovy lesa směřující k vyšší biodiverzitě a stabilitě lesních porostů se zaměřením na odbornou i laickou veřejnost.

Webové stránky projektu: https://www.novylesjinak.cz/