Projekty

Název projektu:Šlechtění lesních dřevin a záchrana genových zdrojů cenných a ohrožených populací, včetně využití biotechnologických postupů, metod molekulární biologie a poznatků lesního semenářství v lesním hospodářství
Číslo:Výzkumný úkol MZe ČR MZE 0002070202
Rok:1999 - 2008
Poskytovatel:MZe
Koordinátor: Ing. Josef Frýdl, CSc.
Řešitel: Ing. Josef Frýdl, CSc., Ing. Jiří Šindelář, CSc., Ing. Jiří Čáp, Ing. Petr Novotný, Ph.D., Ing. František Beran, RNDr. Václav Buriánek, Ing. Jan Kaňák, Ph.D., RNDr. Jana Malá, CSc., Ing. Pavlína Máchová, Ph.D., Ing. Helena Cvrčková, Ph.D., Prom. biol. Zdeňka Procházková, CSc., Ing. Marie Benediktová, Ing. Lena Bezděčková

Popis projektu

Předmětem řešení projektu byla realizace šlechtitelských programů hlavních jehličnatých a listnatých dřevin, opatření na záchranu a zachování genetických zdrojů cenných a ohrožených populací, včetně využití biotechnologických postupů, metod molekulární biologie a poznatků lesního semenářství v lesním hospodářství.