Projekty

Název projektu:Spoluúčast ČR při realizaci zásadních opatření zaměřených na ověření adaptability ohrožených druhů lesních dřevin v souvislosti s probíhajícími změnami prostředí v Evropě s využitím testování vybraných druhů rodu Abies
Číslo:COST LD14116
Rok:2014 - 2016
Poskytovatel:MŠMT
Koordinátor: Ing. Josef Frýdl, CSc.
Řešitel: Ing. Josef Frýdl, CSc., Ing. František Beran, Ing. Jiří Čáp, Ing. et Ing. Petr Novotný, Ph.D.

Popis projektu

Projekt byl orientován zejména na získání nových poznatků o geneticky podmíněné proměnlivosti ekonomicky a ekologicky významných charakteristik vybraných druhů rodu Abies, s důrazem na studium a ověření jejich adaptační schopnosti v podmínkách probíhajících změn prostředí. V rámci řešení projektu tak byly ověřeny možnosti využití těchto druhů z pohledu lesního hospodářství ČR a jejich přínosu k naplnění cílů mezinárodního projektu COST Action FP1202, do kterého byl řešitelský tým současně zapojen.