Projekty

Název projektu:Spoluúčast ČR při řešení problematiky související se zajištěním biologické bezpečnosti v rámci genetických modifikací lesních dřevin
Číslo:LD13008
Rok:2013 - 2014
Poskytovatel:MŠMT
Koordinátor: Ing. Helena Cvrčková, Ph.D.
Řešitel: Ing. Helena Cvrčková, Ph.D., Ing. Pavlína Máchová, Ph.D.

Popis projektu

Těžištěm činnosti projektu, který navazuje na dosavadní experimentální činnost v oblasti transformací, je v základním výzkumu možností transformací lesních dřevin. Výsledkem experimentální činnosti budou transformované klony lesních dřevin v režimu uzavřeného nakládání. Souběžně v rámci možností mezinárodní spolupráce budou získávány nejnovější poznatky, které budou uplatňovány nejen ve vlastní experimentální činnosti, ale budou sloužit i jako podklady pro aktualizaci legislativních opatření a implementaci předpisů EU.