Projekty

Název projektu:Stabilizace funkcí lesa v biotopech narušených antropogenní činností v měnících se podmínkách prostředí
Číslo:MZE 0002070203
Rok:2009 - 2013
Poskytovatel:MZe
Koordinátor: doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc.
Řešitel: doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc.

Popis projektu