Projekty

Název projektu:Stabilizace lesních ekosystémů vyváženým poměrem přirozené a umělé obnovy lesa
Číslo:QJ1230330
Rok:2012 - 2016
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Ing. Jan Leugner, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jan Leugner, Ph.D., Ing. David Dušek, Ph.D., Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D., Eva Ráčková, Ing. Jiří Souček, Ph.D., Jarmila Coufalová, David Šimek, Ing. Ondřej Špulák, Ph.D.
Spoluřešitel cizí:Mendelova univerzita v Brně

Popis projektu

Cílem řešení je výzkumně ověřit a zajistit provázané biologické, enviromentální a ekonomické podklady pro optimalizaci obnovy lesa s vyváženým podílem obnovy přirozené a umělé tak, aby byly státní správě předloženy exaktní poklady pro úpravu legislativy a dotačních pravidel na úseku obnovy lesa a současně byla zajištěna bezpečnost a úspěšnost plnění produkční a mimoprodukčních funkcí lesa. Konečným cílem je zvýšení biologické a ekonomické efektivnosti obnovy lesa a současně i zvýšení stability lesních porostů vůči klimatickým extrémům a kalamitám. Projekt řeší problematiku vztahující se ke klíčovým otázkám aktuálně diskutovaným v rámci připravované novelizace zákona o lesích a jeho prováděcích vyhlášek.