Projekty

Název projektu:Stanovení vertikální mobility těžkých kovů v lesních půdách jako podklad pro optimalizaci dřevinné skladby s cílem snížení rizika jejich transferu do jedlých hub
Číslo:TJ02000128
Rok:2019 - 2021
Poskytovatel:TA ČR
Koordinátor: Ing. Radek Novotný, Ph.D.
Řešitel: Ing. Radek Novotný, Ph.D., Ing. Jakub Černý, Ing. David Juřička, Ph.D.
Řešitel cizí:MENDELU, Lesnická a dřevařská fakulta

Popis projektu

Cíle projektu jsou kvantifikovat obsahy těžkých kovů (Cd, Cu, Pb a Zn) v půdě a houbách vybraných lesních porostů, stanovit vliv porostů hlavních hospodářských dřevin (Picea abies a Fagus sylvatica) na migraci těžkých kovů v půdním profilu, stanovit úroveň zdravotního rizika představovaného konzumací jedlých hub nasbíraných ve sledované oblasti, vytvořit návrh pro úpravu lesnického hospodaření s cílem snížení zdravotních rizik představovaných těžkými kovy v lesním prostředí.